Решение горсовета об утверждении договра по содержанию жилья, инвестиционные обязательства

                                                       УКРАЇНА

                           ДРУЖКIВСЬКА МIСЬКА РАДА

                                                       РІШЕННЯ

Від 04.11.2013 № 6/38-2

м. Дружківка

Про затвердження договору з утримання

житлових будинків та прибудинкових

територій

              Відповідно до ст. 29 Закону України «Про житлово – комунальні послуги»,  керуючись п. 43 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1.             Затвердити договір з утримання житлових будинків та прибудинкових територій (додаток).

2.      Приватному підприємству «ИРД» щорічно звітувати перед виконавчим комітетом міської ради щодо виконання інвестиційних зобов’язань.

        3.       Вважати такими, що втратили чинність, рішення міської ради від 22.12.2004        № 4/19-16 «Об утверждении договора о передаче на обслуживание жилищного фонда Дружковского городского совета обществу с ограниченной ответственностью «Производственное жилищно – ремонтное предприятие», від 25.11.2009 № 5/38-13 «Про продовження строку дії договору від 30.11.2004 № 7 на утримання житлових будинків та прибудинкових територій, укладеного між Дружківською міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю «Промислове житлово – ремонтне підприємство» з              01.01.2014 року.

        4.       Координацію робіт щодо належного виконання умов зазначеного договору покласти на Управління житлового та комунального господарства Дружківської міської ради (Гейченко) та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Верещагіна Р.О.

        5.       Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань земельних відносин, житлово – комунального господарства та будівництва (Мелікбегян).

Міський голова                                                                            В.С. Гнатенко

Додаток

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

_________№_________

 

Договір

на утримання житлових будинків і прибудинкових територій

м. Дружківка                                                       «____»___________2013 р.

Власник житлового фонду: Дружківська міська рада, в особі міського голови Гнатенка Валерія Сергійовича, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування України», з однієї сторони,

Балансоутримувач житлового фонду: комунальне підприємство «Комсервіс» Дружківської міської ради, в особі директора Бузової Ганни Олегівни, що діє на підставі Статуту, з другої  сторони,

Виконавець: Приватне підприємство «ИРД», в особі директора Калюсського Олександра Аркадійовича, що діє на підставі Статуту, з третьої сторони, відповідно до рішення конкурсної комісії  від 30.10.2013 року уклали цей Договір про таке:

  1. Предмет та мета договору

1.1. Предметом Договору є передача Власником Виконавцю функцій з утримання житлових будинків (Додаток 1) і прибудинкових територій (Додаток 2), надання житлово-комунальних послуг та проведення розрахунків з квартиронаймачами і власниками житлових приміщень.

1.2. Мета Договору – надання житлово–комунальних послуг відповідно до встановленого рішенням органу місцевого самоврядування тарифу (Додаток 3), його структури, періодичності та строків надання послуг, з урахуванням конкурсних пропозицій та інвестиційних зобов’язань, наданих для участі в конкурсі з утримання житлових будинків та прибудинкових територій від 30.10.2013 року (Додаток 4) для  забезпечення кваліфікованого, якісного, гарантованого обслуговування та ремонту житлового фонду, його технічного обладнання, дотримання санітарного стану прибудинкових територій для створення мешканцям будинків належних умов проживання

 2.Обов’язки сторін

2.1.Власник зобов’язується:

2.1.1.  щорічно надавати Виконавцю кошти на проведення капітального ремонту, реконструкцію будівель згідно з встановленими нормативами та розрахунками, передбаченими об’ємами робіт, визначених місцевим бюджетом;

2.1.2. сприяти Виконавцю у вирішенні питань, що виникають між комунальними підприємствами та Виконавцем і пов’язані з тепло-, водо-, газо-, електропостачанням житлового фонду та ліквідацією аварійних ситуацій інженерних комунікацій на території розташування житлового фонду, переданого на обслуговування Виконавцю;

2.1.3. сприяти Виконавцю у розвитку його силами інфраструктури мікрорайону, житловий фонд якого передано на його обслуговування;

2.1.4. надати Виконавцю перелік усіх організацій, підприємств та інших суб’єктів господарювання (орендатори, користувачі або власники приміщень) із зазначенням їх адрес, телефонів та даних керівників.

2.2. Балансоутримувач зобов’язується:

2.2.1. забезпечити Виконавця технічною та проектно-кошторисною документацією на будівлі та споруди, які віднесені до житлового фонду;

2.2.2. проводити обстеження санітарно-технічного стану будинків та прибудинкових територій, переданих на обслуговування Виконавцю, оцінювати якість виконання доручених робіт, підсумки обстеження та перевірок оформляти актом про приймання робіт, один примірник якого протягом доби передавати Виконавцю;

2.3. Виконавець зобов’язується:

2.3.1. забезпечити якісне утримання житлових будинків і прибудинкових територій відповідно до вимог законодавства, нормативних документів та умов Договору;

2.3.2. своєчасно вживати заходів щодо уникнення та ліквідації аварійних ситуацій, пов’язаних з технічним станом житлових будинків та їх інженерним обладнанням;

2.3.3. самостійно проводити розрахунки з квартиронаймачами і власниками житлових приміщень;

2.3.4. відшкодовувати збитки, завдані майну, житловому приміщенню, та шкоду, заподіяну життю чи здоров’ю мешканців будинків внаслідок наявності недоліків у наданні послуг, у розмірі й порядку визначеному згідно з чинним законодавством України або за рішенням суду;

2.3.5. надавати Власнику потрібну інформацію, безпосередньо пов’язану з питаннями утримання житлових будинків і прибудинкових територій;

2.3.6. щомісяця надавати Балансоутримувачу на узгодження  плани робіт з поточного ремонту;

2.3.7. вести облік виконання робіт з обслуговування та ремонту житлового фонду і прибудинкових територій, а також фінансову та бухгалтерську документацію;

2.3.8. укладати з квартиронаймачами та власниками квартир договор на надання послуг з утримання житлових будинків та прибудинкових територій;

2.3.9. приймає активну участь у проведенні роз’яснювальної роботи зі споживачами житлово-комунальних послуг щодо дбайливого ставлення до житлового фонду, економічного використання енергоносіїв та своєчасної сплати за надані послуги.

2.3.10. Інформувати Власника та Баласоутримувача наглядові і контролюючі органи про несанкціоноване переобладнання або перепланування споживачем (мешканцями) жилого фонду або використання не за його призначенням.

2.3.11 оформляти і видавати споживачам довідки та інші документи (зокрема , для призначення житлових субсидій , надання пільг , а також ПФУ для призначення пенсій і видачі посібників тощо ), передбачені чинним законодавством , у межах наданих повноважень;

2.3.12 вести претензійно-позовну роботу із споживачами послуг по стягненню заборгованості за надані послуги;

2.3.13 щорічно виконувати необхідні роботи з підготовки багатоквартирних житлових будинків до роботи в осінньо-зимовий період у межах затверджених тарифів і на підставі затверджених Замовником плану заходів, забезпечити наявність аварійного запасу матеріалів та обладнання, необхідних для усунення аварійних ситуацій .

2.4. Інвестиційні зобов’язання Виконавця:

2.4.1. інвестувати в ремонт житлового фонду 1 (один) млн. грн., а саме протягом 2 років:

— виконати ремонт під’їздів, які його потребують за результатами обстеження,

— виконати ремонт м’яких та шиферних крівель, де є теча, а також капітальний ремонт аварійних крівель за наявністю бюджетного фінансування,

— виконати ремонт між панельних швів, де є теча,

— виконати роботи з встановлення бракуючої кількості електролічильників для обліку витраченої електроенергії в місцях загального користування,

— обмежити доступ до технічних поверхів та підвальних приміщень,

— виконати роботи з ремонту аварійних балконів і козирків,

— забезпечити оснащення та цілодобову роботу аварійно-диспетчерської служби,

— відремонтувати внутрішньобудинкові інженерні мережі із заміною трубопроводів, які прийшли в непридатність,

— відремонтувати обладнання і привести до належного стану дитячі ігрові та спортивні майданчики;

2.4.2. затвердити бізнес – план роботи підприємства та надання послуг з утримання житлового фонду та прибудинкових територій до 01.01.2014 року;

2.4.3. забезпечити, в співпраці з виконавчим комітетом, планомірне створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків.

3.Права сторін

3.1. Власник має право:

3.1.1. відмовитися повністю або частково від послуг Виконавця в разі невиконання або систематичного неякісного виконання ним робіт, зазначених у Договорі, обґрунтувавши причини такої відмови та попередивши Виконавця у письмовій формі не менш як за три місяці;

3.1.2. пред’явити Виконавцю вимогу про відшкодування збитків, завданих внаслідок незадовільного санітарного утримання території, порушення в обслуговуванні житлового фонду;

3.2. Балансоутримувач має право:

3.2.1. Здійснювати перевірку обсягів та якості виконаних та оплачених робіт. За підсумками перевірок надавати приписи щодо усунення виявлених недоліків;

3.2.2. Вимагати від Виробника виконання умов Договору, додержання технологій, державних будівельних норм та правил, строків виконання робіт;

3.2.3. Залучати представників Виробника для обстеження будинків, їх конструктивних елементів для визначення винної сторони у випадках неякісних або наданих не в повному обсязі послуг споживачам, які замовив або оплатив Балансоутримувач.

 3.3. Виконавець має право:

3.3.1. залучати субпідрядників для виконання зазначених у Договорі робіт (послуг);

3.3.2. подавати пропозиції Власнику щодо розвитку інфраструктури території, де розташовано житловий фонд, переданий для обслуговування Виконавцю;

3.3.3. розірвати Договір з Власником у разі невиконання ним обов’язків, зазначених у Договорі, попередивши Замовника не менш ніж за три місяці.

3.3.4. ініціювати перегляд, або збільшення тарифів на послуги, які є предметом цього Договору, відповідно до чинного законодавства.

4.     Розрахунки та санкції за договором

4.1. Розрахунки за Договором здійснюються шляхом перерахування споживачами квартирної плати на розрахунковий рахунок Виконавця.

 5. Термін дії договору

5.1. Договір укладається на два роки, набуває чинності з 01.01.2014 року та діє до 01.01.2016 року  і за згодою сторін може бути продовжений.

5.2. Якщо за місяць до закінчення терміну дії Договору жодна зі сторін не висловила наміру внести до нього зміни або доповнення, то він продовжується на наступний термін.

5.3. Зміни в Договорі по істотних умовах вносяться сторонами в узгодженому порядку.

5.4. Договір припиняє свою дію у випадку підписання нового договору, який відповідає новим нормативним актам і законам України.

 6.Інші умови

6.1. Суперечності, не усунені шляхом переговорів, вирішуються в судовому порядку згідно із законодавством.

6.2. Договір складається у трьох примірниках і зберігається в кожної зі сторін.

6.3. До Договору додаються:

перелік переданих Власником Виконавцю на обслуговування житлових будинків та прибудинкових територій з їх технічною характеристикою, якісними, кількісними, вартісними показниками;

дані про площу прибудинкової території, схеми площі, яка передається на утримання;

рішення виконавчого комітету Дружківської міської ради від 17.10.2007 № 1419 «Про погодження тарифів на послуги з утримання житла»;

конкурсні пропозиції.

Юридичні адреси та реквізити сторін

 

Власник:

Дружківська міська рада

84205, м. Дружківка, вул. Леніна, 16

ЄГРПОУ 04052761

Тел.(факс) 4-28-26

________________В.С. Гнатенко

Балансоутримувач:

КП «Комсервіс» Дружківської міської ради

84205, м. Дружківка, вул. Маркса К., 5

ЄГРПОУ 37937252

Тел.4-20-24

__________________Г.О. Бузова

Виробник:

ПП «ИРД»

83008, Донецька обл., м. Донецьк, вул. Умова, 1Ц

ЄГРПОУ 33386682

__________________О.А. Калюсський

5 thoughts on “Решение горсовета об утверждении договра по содержанию жилья, инвестиционные обязательства

  1. В начале ИРД Исполнитель, в конце Производитель. Это разные определения.

  2. Вы лучше договор покажите какой это ИРД представил для работников!!!!!!!!!!!! Вот где посмеятся можно! …….. у дворника или слесаря интересуются знанием иностранного языка!

    • И что в этом странного?
      Во многих цивилизованный странах есть такой пункт в анкете при приеме на работу.

  3. такое впечатление, что все работники пжрп теперь усиленно бороздят сми для компромата на ирд))))))) впрочем, что и следовало ожидать, они ведь ничего не умеют, кроме как дружно писать себе в соцсетях дифирамбы)))лучше бы работать учились бы, а не искать промахи в других фирмах!