Отчет рабочей группы по проверке тарифов

ЗВІТ
робочої групи громади міста Дружківки про проведену роботу з 04.07.2013 по 18.07.2013 р.р. з питання законності та обґрунтованості формування тарифу на комунальні послуги з обслуговування житлового фонду та прибудинкових територій.


У відповідність до отриманної інформації, яка була надана представниками виконавчого комітету Дружківської міської ради, робоча группа дійшла до наступних висновків:
1. Рішенням виконавчого комітету Дружківської міської ради № 144 від 18.02.2004 року було оголошено конкурс на визначення виконавця послуг по утриманню житлового фонду та прибудинкових територій.
В конкурсі прийняли участь три підприємства: ТОВ «ПЖРП» , ТОВ «Квадро», КП «Комбінат комунальних підприємств».
За рішенням конкурсної комісії від 21.09.2004 переможцем стало ТОВ «ПЖРП».
2. Відповідно до Положення про порядок конкурсного відбору підприємств для утримання житлових будинків і прибудинкових територій та рішення конкурсної комісії від 21.09.2004 року було укладено договір №7 від 30.11.2004 року на утримання житлових будинків і прибудинкових територій між Дружківською міською радою та Виконавцем ТОВ «ПЖРП»
Предметом вищезазначеного договору стали функції з утримання житлових будинків і прибудинкових територій, надання житлово-комунальних послуг.
Метою договора визначено – забезпечення кваліфікованого, якісного, гарантованого обслуговування та ремонту житлового фонду, його технічного обладнання , надання житлово-комунальних послуг, дотримання санітарного стану прибудинкових територій для створення мешканцям будинків належних умов проживання, в межах бюджетного фінансування, та коштів передбачених для отримання від квартиронаймачів та власників квартир, відповідно із Законом України «Про житлово-комунальні послуги»
В обов’язок Дружківської міської ради відповідно до п.2 вищезазначеного договору входило:
— щорічно надавати Виконавцю кошти на проведення капітального та поточного ремонтів, реконструкцію будівель згідно з встановленими нормами та розрахунками, передбаченими об’ємами робіт, а також на покриття збитків з експлуатації житла, як різницю між планово-розрахунковими тарифами та доходами Виконавця, з урахуванням рентабельності підприємства, але не вище нормативу;
— забезпечити Виконавця технічною та проектно-кошторисною документацією на будівлі та споруди, які віднесені до житлового фонду, передати в оренду Виконавцю відповідно до акту приймання – передачі виробничі та складські приміщення, техніку, устаткування та обладнання;
— проводити обстеження санітарно-технічного стану будинків та прибудинкових територій, переданих на обслуговування Виконавцю, оцінювати якість виконання доручених робіт, підсумки обстеження та перевірок оформляти актом про приймання робіт, один примірник, якого протягом доби передавати Виконавцю;
— своєчасно оплачувати виконані Виконавцем роботи;
— перераховувати Виконавцю окремим рядком кошти в межах, визначених бюджетом щодо пільгової категорії громадян та громадян, яким надаються субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг;
— через уповноважений органу укладати з квартиронаймачами договори найму житла в будинках державного та комунального фонду і сплати квартирної плати, а з власниками приватизованих квартир, — договори про оплату за утримання будинків та прибудинкових територій….
В обов’язок ТОВ «ПЖРП», як Виконавця послуг входило:
— забезпечити якісне утримання житлових будинків і прибудинкових територій відповідно до вимог чинного законодавства, нормативних документів та умов Договору в межах запланованих кошторисами та затверджених Замовником робіт з рентабельністю не вище 20%;
— надавати Замовнику потрібну інформацію, безпосередньо пов’язану з питаннями утримання житлових будинків та прибудинкових територій;
— вести облік виконання робіт з обслуговування та ремонту житлового фонду і прибудинкових територій, а також фінансову та бухгалтерську документацію.
Жодного документу, який би підтверджував факт виконання робіт з утримання житлового фонду та прибудинкових територій та свідчив би про належне виконання договірних зобов’язань обох сторін, робочій групі громади міста Дружківки надано не було.
Жодного документу, який би свідчив про кількість отриманих коштів Замовником, відповідно до діючого договору ( квартплати, субсидії, пільги, бюджетні асигнування), ініціативній групі надано не було.
Жодного документу, який би свідчив про те, що Дружківська міська рада проводила перевірку та оцінювання якості виконаних Виконавцем робіт, ініціативної групі надано не було.
За відсутності вищезазначених доказів виконання договірних зобов’язань з боку Дружківської міської ради та Виконавця послуг, підвищення тарифів на комунальні послуги майже на 100% без проведення відповідного аудиту діяльності Виконавця та без проведення конкурсу на визначення відповідного Виконавця, ініціативна група приходить до висновку, посадові особи Дружківської міської ради неналежно виконують свої службові обов’язки, що призвело до монополізації на ринку надання послуг з утримання житлового фонду та прибудинкових територій, небажання проведення відповідного аудиту діяльності Виконавця послуг, наводить ініціативну групу на думку щодо лобіювання інтересів приватного бізнесу з боку посадовців Дружківської міської ради, що в свою чергу значно та грубо порушує законні права та інтереси жителів громади міста Дружківка.
Враховуючи все вищенаведене та у відповідність до наданих повноважень мешканцями міста Дружківка, ініціативна група в інтересах громади міста Дружківка:

ВИМАГАЄ:
1. Знизити тарифи з утримання та обслуговування житлового фонду та прибудинкових територій до вартості, затвердженої рішенням Дружківської міської ради № 1419 від 17.10.2007 року
2. Негайно провести аудит фінансової діяльності ТОВ «ПЖРП» з виконання договірних зобов’язань відповідно до Договору № 7 від 30.11.2004 року з моменту укладання зазначеного договору.
3. Результати фінансової діяльності та виконання робіт з боку Виконавця відповідно до Договору №7 від 30.11.2004 року, за період з моменту підписання відповідного договору по 01.07.2013 рік опублікувати в засобах масової інформації, для вільного доступу громадянам міста Дружківки.
4. Зобов’язати Виконавця з утримання та обслуговування житлового фонду та прибудинкових територій надавати щомісячну інформацію, щодо отриманих коштів та виконаних робіт, яку відкрито розміщувати в засобах масової інформації.
Члени робочої групи:
Березуцкий В. М.
Бухаркова Т.М.
Джура В. Е.
Гібатуллін М.І.
Заварза Н. А.
Ривоненко М. Н.

One thought on “Отчет рабочей группы по проверке тарифов